Category Archives: News

10 sierpnia 2021

Kraje ASEAN – współpraca w celu utrzymania pokoju i stabilności w regionie

Chiński radca stanu i minister spraw zagranicznych Wang Yi zwrócił się do krajów ASEAN o praktykowanie prawdziwego multilateralizmu oraz wzmocnienie solidarności i współpracy w celu utrzymania pokoju i stabilności w regionie. Podczas zdalnego 28. Forum Regionalnego ASEAN Wang powiedział, że region powinien skonsolidować obronę przed COVID-19 i wspólnie odpowiedzieć na wyzwania związane z pandemią. Zauważył, że Chiny dostarczyły do ​​tej pory 460 milionów dawek szczepionek przeciw COVID innym krajom azjatyckim, w tym ponad 190 milionów dawek do krajów ASEAN. Minister podkreślił wagę współpracy wielostronnej we wspólnym reagowaniu na nietradycyjne wyzwania bezpieczeństwa, a także kwestie dotyczące m.in. ekstremalnego klimatu, terroryzmu, przestępczości transgranicznej i cyberbezpieczeństwa. Wang zaapelował do utrzymania centralnej pozycji ASEAN i wspólnego przeciwdziałania konfrontacjom geopolitycznym, by mocarstwa poza regionem nie promowały nowych strategii regionalnych. Nie powinno być więcej »wykładowców« ani »zbawicieli«. Los każdego kraju powinien leżeć w rękach samych tych krajów, a przyszłość regionu powinna być tworzona wspólnie przez wszystkie kraje regionu – dodał Wang. Powiedział, że kraje ASEAN powinny przestrzegać zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów i wspólnie odpowiadać na wyzwania polityki siły. Dodał, że kraje nie powinny […]