8 września 2021

Międzynarodowe targi usług zakończone sukcesem

We wtorek w Pekinie zakończyły się sześciodniowe Międzynarodowe Targi Handlu Usługami (CIFTIS). Wstępne dane wykazały, że podczas sześciodniowych targów spisano łącznie 1672 kontrakty z różnych dziedzin, w tym 642 umowy projektowe, 223 umowy inwestycyjne, 200 umów, 158 autorytatywnych komunikatów i 139 produktów innowacyjnych, które wprowadzane są na rynek. Dowiedzieliśmy się, że tegoroczne targi przyciągnęły ponad 10 000 przedsiębiorstw ze 153 krajów i regionów, o pięć krajów więcej niż w zeszłym roku. Targi pokazały nowe formaty i modele handlu cyfrowego, komunikacji 5G i przemysłowego Internetu Rzeczy, odbywając się zarówno online, jak i offline w pełni demonstrując ogromny potencjał chińskiej technologii cyfrowej, internetowej i inteligentnego rozwoju. W tym roku po raz pierwszy, oprócz kompleksowych wystaw w China National Convention Center, odbyła się seria wystaw tematycznych wspierających fora i imprezy towarzyszące tegorocznej edycji CIFTIS. Wydarzenie miało miejsce w Shougang Park, kompleksie kulturalno-sportowym przebudowanym na stalownię w zachodnim Pekinie. Chiny przyspieszają tempo formułowania negatywnej listy dla transgranicznego handlu usługami i będą kontynuować praktyki ogólnokrajowe. Zbadają też budowę krajowych stref demonstracyjnych w celu promowania innowacyjnego rozwoju handlu usługami i zwiększą wsparcie dla Pekinu i innych […]

7 września 2021

Międzynarodowe Centrum Badawcze Big Data na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju w Pekinie

W poniedziałek w Pekinie oficjalnie otwarto Międzynarodowe Centrum Badawcze Big Data na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (CBAS), pierwszą na świecie międzynarodową instytucję naukowo-badawczą, obsługującą Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 za pomocą dużych zbiorów danych. Centrum powstało w celu opracowania i budowy platformy big data zrównoważonego rozwoju, prowadzenia monitoringu wskaźnikowego i ewaluacji badań naukowych zrównoważonego rozwoju. Zadaniem Centrum będzie także rozwój i eksploatacja satelitów naukowych, budowa innowacji technologicznych promujących think tanki zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie edukacji i szkoleń dla krajów rozwijających się. Cele zrównoważonego rozwoju Antonio Guterresa, sekretarz generalny ONZ, który wygłosił przemówienie wideo, w pełni potwierdził znaczenie uruchomienia CBAS dla globalnego promowania innowacji naukowych i technologicznych oraz realizacji SDG. Sustainable Development Goals (SDG) są zestawem działań mających na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w jego trzech wymiarach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym – w zrównoważony i zintegrowany sposób. Obejmują swoim zasięgiem wszystkie regiony świata, niezależnie od stopnia rozwoju i dają narzędzia do zaangażowania się rządom, miastom, administracji, organizacjom pozarządowym, biznesowi oraz ludziom. CBAS może współpracować z regionalnymi centrami Big Data, aby wykorzystać mechanizm promocji technologii ONZ jako siłę napędową, […]

6 września 2021

Firmy apelują do rządu: blokady COVID-19 w Tajlandii muszą się skończyć

Tajskie firmy domagają się natychmiastowego zaprzestania blokad wprowadzonych w związku z COVID-19 i wprowadzenia skutecznego systemu dystrybucji szczepionek. Od 1 września w Tajlandii złagodzono obostrzenia związane z COVID-19, jednak wiele z nich nadal obowiązuje, w tym od 21:00 do 4:00 w „ciemnoczerwonych” prowincjach, w tym w Pattaya City i Bangko – godzina policyjna. Jednak premier Tajlandii Prayut Chan-o-cha powiedział, że może ona zostać skrócona lub zniesiona, w zależności od od liczby infekcji, zgonów i innych wskaźników związanych z pandemią. W Tajlandii otworzyły się natomiast sklepy i restauracje, w tym zlokalizowane w centach handlowych. Tajskie firmy żądają zniesienia blokad Tymczasem tajskie firmy, w ramach Wspólnego Stałego Komitet ds. Handlu, Przemysłu i Bankowości (JSCCIB), zwróciły się do rządu, aby nigdy więcej nie wdrażał środków blokujących w odpowiedzi na COVID-19, ale zamiast tego skupił się na skutecznej dystrybucji szczepionek i przejrzystej komunikacji z opinią publiczną. Przewodniczący JSCCI Payong Srivanich, powiedział, że środki wdrożone przez ponad miesiąc nie doprowadziły do znacznego spadku liczby nowych przypadków COVID-19, spowodowały natomiast znaczne straty dla gospodarki. Podobnie prezes Federacji Tajlandzkiego Przemysłu (FTI) Suphan Mongkolsuthee zaznaczył, że rząd nie powinien […]

10 sierpnia 2021

Kraje ASEAN – współpraca w celu utrzymania pokoju i stabilności w regionie

Chiński radca stanu i minister spraw zagranicznych Wang Yi zwrócił się do krajów ASEAN o praktykowanie prawdziwego multilateralizmu oraz wzmocnienie solidarności i współpracy w celu utrzymania pokoju i stabilności w regionie. Podczas zdalnego 28. Forum Regionalnego ASEAN Wang powiedział, że region powinien skonsolidować obronę przed COVID-19 i wspólnie odpowiedzieć na wyzwania związane z pandemią. Zauważył, że Chiny dostarczyły do ​​tej pory 460 milionów dawek szczepionek przeciw COVID innym krajom azjatyckim, w tym ponad 190 milionów dawek do krajów ASEAN. Minister podkreślił wagę współpracy wielostronnej we wspólnym reagowaniu na nietradycyjne wyzwania bezpieczeństwa, a także kwestie dotyczące m.in. ekstremalnego klimatu, terroryzmu, przestępczości transgranicznej i cyberbezpieczeństwa. Wang zaapelował do utrzymania centralnej pozycji ASEAN i wspólnego przeciwdziałania konfrontacjom geopolitycznym, by mocarstwa poza regionem nie promowały nowych strategii regionalnych. Nie powinno być więcej »wykładowców« ani »zbawicieli«. Los każdego kraju powinien leżeć w rękach samych tych krajów, a przyszłość regionu powinna być tworzona wspólnie przez wszystkie kraje regionu – dodał Wang. Powiedział, że kraje ASEAN powinny przestrzegać zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów i wspólnie odpowiadać na wyzwania polityki siły. Dodał, że kraje nie powinny […]